Bezpečnost pacientů

Prvořadým úkolem veškerého personálu zubní ordinace AT Dent v Paze se jeví minimalizování a vyloučení možných rizikových faktorů ohrožení zdraví pacientů.

S tímto cílem vedení přísně kontroluje dodržování pravidel pracovní hygieny všemi spolupracovníky, principů sepse a antisepse místností sanitárně – epidemiologického režimu, každodenně provádí kontrolu sterilizace pracovních instrumentů a správnost vyplnění protokolů lékařské dokumentace.

Pro antiseptické povrchní lékařské ošetření pracovníků i nástrojů a pracovních povrchů používáme prostředky odpovídající sanitárně – epidemiologickým požadavkům EU.

Pro zpracování kořenových zubních kanálků Vám rádi navrhujeme novější bezpečný německý systém Reciproc. Jedním z jeho specialit je používání jednorázových sterilních nástrojů, které nelze vystavit sterilizaci ve sterilizačním přístroji. Pro digitální snímkování zubů se používá paměťových v jednorázových obalech, které vylučuje možnost zpětného používání. 

Sterilizace a předsterilizační zpracování instrumentů se provádí pomocí vhodného zařízení. 

Individuální pozornost se věnuje pečlivému shromažďovávání údajů anamnézy pacienta – informaci o alergických reakcích, prodělaných infekčních chorobách i chronických onemocněních. Je to nezbytné pro správný výběr léčiv a pro vyloučení možných komplikací.